Tutkimukset

HELSINGIN AMMATTIKUNTAIN KASSAKIRJAT

Kansallisarkisto on skannannut Helsingin ammattikuntain kassakirja-aineistot 1700-1800-luvuilta (http://digi.narc.fi/digi/puu.ka). Näistä aineistoista on oheiseen työkirjaan koostettu digitaalinen versio, joka mahdollistaa haut, suodatukset, kuvaajien teon ynnä muuta. Aineisto on vapaasti tutkimukseen hyödynnettävissä, mutta suosittelen olemaan yhteydessä minuun ennen käyttöä, koska sitä täydennetään ja laajennetaan edelleen. Otan mielelläni vastaan myös mahdolliset korjausehdotukset aineistoon liittyen!

Kassakirja-aineisto liittyy väitöskirjatyöni ajaksi odottamaan jääneeseen Helsingin ammattikuntiin liittyvään tutkimushankkeeseen. Jatkan sitä arviolta vuonna 2023, jota odotellessa rohkaisen Helsingin varhaismodernista ammattikuntatoiminnasta kiinnostuneita aloittamaan siihen liittyviä tutkimuksia. Jos tutkit tai harkitset tutkivasi tätä verraten vähän käsiteltyä sosiaalistaloudellista järjestelmää, kuulen mielelläni hankkeestasi mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi ja tutkimussynergioiden kartoittamiseksi.

Aineistot

Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian (Swenska Ost-Indiska Compagniet; 1731-1813) tutkijoille löytyy graduni osana koottu, nyttemmin väitöskirjahankkeessani jatkuvasti päivittyvä ”SOIC Lehdistössä” tietokanta, jossa on toista tuhatta komppaniaan liittyvää lehdistöosumaa, joita on työläs löytää hakusanahauilla Kungliga Biblioteketin sanomalehtitietokannasta.

Esimerkki asiakkaalle tehdystä Excel -työkalusta

LASKUTUSTUTKA

Ongelma: Toiminnanohjausjärjestelmä ei tukenut laskutyökohteiden kuukausikohtaisten tuotantovolyymien ja katetason yhdistävää raportointia. Laskutustutkalla (Excel-työkirja) yhdisteltiin toiminnanohjausjärjestelmän muilta raporteilta saatavat tiedot ja tehtiin suodatustyökalu kriittisten kohteiden esiin nostamista varten.

© Vesirotta Oy 2019